a

Latest Posts:

Sorry, no posts matched your criteria.

Follow Us:

Back To Top

Home

[bt_bb_section layout=”wide” top_spacing=”” bottom_spacing=”” full_screen=”” vertical_align=”middle” color_scheme=”light-skin” background_color=”” background_image=”5064″ background_overlay=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” lazy_load=”no” show_video_on_mobile=”” responsive=”hidden_xs hidden_ms” publish_datetime=”” expiry_datetime=””][bt_bb_row column_gap=”large” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_column width=”1/1″ align=”center” vertical_align=”middle” animation=”fade_in” padding=”normal” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” background_image=”” inner_background_image=”” lazy_load=”no” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=””][bt_bb_content_slider arrows_size=”small” height=”full_screen” show_dots=”hide” slides_to_show=”” gap=”normal” auto_play=”3500″ el_id=”” el_class=”” el_style=”” animation=”fade” responsive=”” pause_on_hover=”no” publish_datetime=”” expiry_datetime=””][bt_bb_content_slider_item image=”” image_size=”full” el_id=”” el_class=”” el_style=”” background_overlay=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=””][bt_bb_row_inner column_gap=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_column_inner width=”1/3″ align=”center” padding=”normal” vertical_align=”top” animation=”no_animation” background_image=”” inner_background_image=”” lazy_load=”no” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”large” border_style=”none” border_width=”” el_id=”” el_class=”hidden-sm hidden-xs hidden-ms” el_style=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=””][/bt_bb_separator][bt_bb_image lazy_load=”yes” image=”4829″ size=”boldthemes_small” image_height=”” shape=”square” align=”inherit” caption=”” url=”” target=”_self” hover_style=”simple” content_display=”always” content_background_color=”” content_background_opacity=”” content_align=”middle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_image][/bt_bb_column_inner][bt_bb_column_inner width=”2/3″ align=”right” padding=”normal” vertical_align=”top” animation=”no_animation” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” lazy_load=”no” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=””][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” el_id=”” el_class=”hidden-sm hidden-xs hidden-ms” el_style=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=””][/bt_bb_separator][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”small” border_style=”none” border_width=”” el_id=”” el_class=”hidden-sm hidden-xs hidden-ms” el_style=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column_inner][/bt_bb_row_inner][/bt_bb_content_slider_item][/bt_bb_content_slider][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”wide” top_spacing=”” bottom_spacing=”” full_screen=”” vertical_align=”middle” color_scheme=”light-skin” background_color=”#1e73be” background_image=”” background_overlay=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” lazy_load=”no” show_video_on_mobile=”” responsive=”hidden_sm hidden_md hidden_lg” publish_datetime=”” expiry_datetime=””][bt_bb_row column_gap=”large” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_column width=”1/1″ align=”center” vertical_align=”middle” animation=”fade_in” padding=”normal” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” background_image=”” inner_background_image=”” lazy_load=”no” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=””][bt_bb_content_slider arrows_size=”small” height=”full_screen” show_dots=”hide” slides_to_show=”” gap=”normal” auto_play=”3500″ el_id=”” el_class=”” el_style=”” animation=”fade” responsive=”” pause_on_hover=”no” publish_datetime=”” expiry_datetime=””][bt_bb_content_slider_item image=”” image_size=”full” el_id=”” el_class=”” el_style=”” background_overlay=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=””][bt_bb_row_inner column_gap=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_column_inner width=”1/3″ align=”center” padding=”normal” vertical_align=”top” animation=”no_animation” background_image=”” inner_background_image=”” lazy_load=”no” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”large” border_style=”none” border_width=”” el_id=”” el_class=”hidden-sm hidden-xs hidden-ms” el_style=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=””][/bt_bb_separator][bt_bb_image lazy_load=”yes” image=”4829″ size=”boldthemes_small” image_height=”” shape=”square” align=”inherit” caption=”” url=”” target=”_self” hover_style=”simple” content_display=”always” content_background_color=”” content_background_opacity=”” content_align=”middle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_image][/bt_bb_column_inner][bt_bb_column_inner width=”2/3″ align=”right” padding=”normal” vertical_align=”top” animation=”no_animation” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” lazy_load=”no” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=””][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” el_id=”” el_class=”hidden-sm hidden-xs hidden-ms” el_style=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=””][/bt_bb_separator][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”small” border_style=”none” border_width=”” el_id=”” el_class=”hidden-sm hidden-xs hidden-ms” el_style=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column_inner][/bt_bb_row_inner][/bt_bb_content_slider_item][/bt_bb_content_slider][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_1200″ top_spacing=”large” bottom_spacing=”large” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”” background_color=”” background_image=”2281″ background_overlay=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” lazy_load=”no” show_video_on_mobile=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=””][bt_bb_row][bt_bb_column width=”1/2″ align=”left” vertical_align=”middle” animation=”fade_in move_right” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”Đón đầu tương lai” headline=”Tái Định Vị Thương Hiệu” subheadline=”” html_tag=”h1″ size=”medium” align=”inherit” dash=”top” color_scheme=”” color=”” font=”inherit” font_size=”” font_weight=”” url=”” target=”_self” el_id=”” el_class=”” el_style=”” supertitle_position=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_text]

 • Tư vấn kiểu dáng – màu sắc bao bì theo nhận diện thương hiệu, nhận diện sản phẩm
 • Tư vấn nội dung trên bao bì, tagline sản phẩm, hình ảnh minh họa…
 • Ý tưởng thiết kế khác biệt và dễ nhận biết
 • Kinh nghiệm thiết kế đa dạng, đủ mọi ngành nghề mẫu bao bì chất lượng trong thực tế.
 • Tính thẩm mỹ cao, hiệu quả trong sử dụng
 • Tùy thuộc vào chất liệu bao bì, thiết kế sẽ sử dụng những gam màu phù hợp để tạo nên những

[/bt_bb_text][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_icon size=”normal” icon=”fontawesome_f1e7″ text=”DEBA.VN SẼ GIÚP BẠN ” url=”#” url_title=”” target=”_self” align=”right” color_scheme=”light-skin” style=”outline” shape=”circle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_icon][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/2″ align=”center” vertical_align=”top” animation=”fade_in” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_image image=”5165″ size=”full” shape=”square” align=”inherit” caption=”” url=”/main-demo/portfolio-grid-three-columns/portfolio-grid-four-columns/” target=”_self” hover_style=”simple” content_display=”show-on-hover” content_background_color=”#ffffff” content_background_opacity=”0.7″ el_id=”” el_class=”” el_style=”” image_height=”” lazy_load=”no” content_align=”middle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=””][bt_bb_icon icon=”essential_e9f7″ text=”” url=”” target=”_self” align=”inherit” size=”large” color_scheme=”” style=”borderless” shape=”circle” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_icon][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”VIEW MORE OUF OUR” headline=”Projects” subheadline=”” html_tag=”h4″ size=”normal” align=”inherit” dash=”none” color_scheme=”” color=”” font=”inherit” font_size=”” font_weight=”” url=”” target=”_self” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_headline][/bt_bb_image][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”wide” top_spacing=”” bottom_spacing=”” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”” background_color=”” background_image=”” background_overlay=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”box-shadow: 0 0 50px 0 rgba(0,0,0,.15);”][bt_bb_row column_gap=”0″ el_id=”” el_class=”” el_style=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=””][bt_bb_column width=”1/3″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in” padding=”normal” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” background_image=”” inner_background_image=””][bt_bb_image image=”4793″ size=”full” shape=”square” align=”inherit” caption=”” url=”/main-demo/portfolio-grid-three-columns/portfolio-tiles-three-columns/” target=”_self” hover_style=”zoom-in” content_display=”always” content_background_color=”” content_background_opacity=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” image_height=”” lazy_load=”no” content_align=”middle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=””][/bt_bb_image][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/3″ align=”right” vertical_align=”top” animation=”fade_in” padding=”normal” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” background_image=”” inner_background_image=””][bt_bb_image image=”4789″ size=”full” shape=”square” align=”inherit” caption=”” url=”/main-demo/portfolio-grid-three-columns/portfolio-tiles-three-columns/” target=”_self” hover_style=”zoom-in” content_display=”always” content_background_color=”” content_background_opacity=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” image_height=”” lazy_load=”no” content_align=”middle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=””][/bt_bb_image][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/3″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in” padding=”normal” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” background_image=”” inner_background_image=””][bt_bb_image image=”4791″ size=”full” shape=”square” align=”inherit” caption=”” url=”/main-demo/portfolio-grid-three-columns/portfolio-tiles-three-columns/” target=”_self” hover_style=”zoom-in” content_display=”always” content_background_color=”” content_background_opacity=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” image_height=”” lazy_load=”no” content_align=”middle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=””][/bt_bb_image][/bt_bb_column][/bt_bb_row][bt_bb_row column_gap=”0″ el_id=”” el_class=”” el_style=”” responsive=”hidden_xs hidden_ms hidden_sm hidden_md hidden_lg” publish_datetime=”” expiry_datetime=””][bt_bb_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in” padding=”normal” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” background_image=”” inner_background_image=””][bt_bb_slider show_arrows=”hide” images=”4793,4789,4790,4791,4792″ height=”keep-height” animation=”slide” show_dots=”bottom” slides_to_show=”3″ auto_play=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_slider][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_1200″ top_spacing=”large” bottom_spacing=”large” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”” background_color=”#f1f1f1″ background_image=”2351″ background_overlay=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_row][bt_bb_column width=”1/2″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_separator top_spacing=”medium” bottom_spacing=”” border_style=”none” border_width=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_text]

DEBA.VN là công ty chuyên sâu về thiết kế logo, thiết kế nhận diện và truyền thông thương hiệu. Chúng tôi cung cấp một giải pháp toàn diện giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua việc xây dựng thương hiệu mạnh.

[/bt_bb_text][bt_bb_separator top_spacing=”medium” bottom_spacing=”” border_style=”none” border_width=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_button text=”XEM PROFILE” icon=”” icon_position=”left” url=”#” target=”_self” align=”inherit” size=”small” color_scheme=”” style=”filled” width=”full” shape=”inherit” el_id=”” el_class=”” el_style=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=””][/bt_bb_button][bt_bb_separator top_spacing=”large” bottom_spacing=”” border_style=”none” border_width=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/2″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_row_inner column_gap=”15″ el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_column_inner width=”1/3″ align=”center” padding=”double” vertical_align=”top” animation=”no_animation” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_separator top_spacing=”medium” bottom_spacing=”” border_style=”none” border_width=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_progress_bar_advanced type=”circle” percentage=”75″ duration=”” easing=”easeInOut” text=”” icon=”” url=”” target=”_self” size=”normal” thickness=”large” trail_thickness=”progressbar” color_from=”#578bb9″ color_to=”” text_color=”” trail_color=”#dbdbdb” fill_color=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_progress_bar_advanced][bt_bb_separator top_spacing=”normal” bottom_spacing=”” border_style=”none” border_width=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”Khách hàng hài lòng” headline=”Từ thiết kế đầu tiên” subheadline=”” html_tag=”h4″ size=”small” align=”inherit” dash=”none” color_scheme=”” color=”” font=”inherit” font_size=”” font_weight=”” url=”” target=”_self” el_id=”” el_class=”” el_style=”” supertitle_position=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”large” bottom_spacing=”” border_style=”none” border_width=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column_inner][bt_bb_column_inner width=”1/3″ align=”center” padding=”double” vertical_align=”top” animation=”no_animation” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_separator top_spacing=”medium” bottom_spacing=”” border_style=”none” border_width=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_progress_bar_advanced type=”circle” percentage=”85″ duration=”” easing=”easeInOut” text=”” icon=”” url=”” target=”_self” size=”normal” thickness=”large” trail_thickness=”progressbar” color_from=”#578bb9″ color_to=”” text_color=”” trail_color=”#dbdbdb” fill_color=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_progress_bar_advanced][bt_bb_separator top_spacing=”normal” bottom_spacing=”” border_style=”none” border_width=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”Khách hàng ” headline=”Đồng ý đi lâu dài ” subheadline=”” html_tag=”h4″ size=”small” align=”inherit” dash=”none” color_scheme=”” color=”” font=”inherit” font_size=”” font_weight=”” url=”” target=”_self” el_id=”” el_class=”” el_style=”” supertitle_position=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”large” bottom_spacing=”” border_style=”none” border_width=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column_inner][bt_bb_column_inner width=”1/3″ align=”center” padding=”double” vertical_align=”top” animation=”no_animation” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_separator top_spacing=”medium” bottom_spacing=”” border_style=”none” border_width=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_progress_bar_advanced type=”circle” percentage=”100″ duration=”” easing=”easeInOut” text=”” icon=”” url=”” target=”_self” size=”normal” thickness=”large” trail_thickness=”progressbar” color_from=”#578bb9″ color_to=”” text_color=”” trail_color=”#dbdbdb” fill_color=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_progress_bar_advanced][bt_bb_separator top_spacing=”normal” bottom_spacing=”” border_style=”none” border_width=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”Cập nhật ” headline=”Kiến thức mới” subheadline=”” html_tag=”h4″ size=”small” align=”inherit” dash=”none” color_scheme=”” color=”” font=”inherit” font_size=”” font_weight=”” url=”” target=”_self” el_id=”” el_class=”” el_style=”” supertitle_position=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=””][/bt_bb_headline][/bt_bb_column_inner][/bt_bb_row_inner][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_1200″ top_spacing=”medium” bottom_spacing=”large” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”dark-skin” background_color=”” background_image=”2298″ background_overlay=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” lazy_load=”no” show_video_on_mobile=”” responsive=”hidden_xs hidden_ms hidden_sm hidden_md hidden_lg” publish_datetime=”” expiry_datetime=””][bt_bb_row][bt_bb_column width=”2/3″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_separator top_spacing=”normal” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”MAKING A FUNCTIONAL HOME” headline=”Form meets function” subheadline=”We don’t believe in moving to a new place and replicating the one you left behind. Where’s the fun in that?” html_tag=”h2″ size=”huge” align=”inherit” dash=”bottom” color_scheme=”” color=”” font=”inherit” font_size=”” font_weight=”” url=”” target=”_self” el_id=”” el_class=”hidden-sm hidden-xs hidden-ms” el_style=””][/bt_bb_headline][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”MAKING A FUNCTIONAL HOME” headline=”Form meets function” subheadline=”We don’t believe in moving to a new place and replicating the one you left behind. Where’s the fun in that?” html_tag=”h2″ size=”large” align=”inherit” dash=”bottom” color_scheme=”” color=”” font=”inherit” font_size=”” font_weight=”” url=”” target=”_self” el_id=”” el_class=”hidden-md hidden-lg” el_style=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”medium” bottom_spacing=”” border_style=”none” border_width=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_button text=”FIND OUT MORE” icon=”” icon_position=”left” url=”/main-demo/about-us/faq/” target=”_self” align=”left” size=”medium” color_scheme=”Light font, alternate background (or details)” style=”filled” width=”inline” shape=”inherit” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_button][bt_bb_separator top_spacing=”extra_large” bottom_spacing=”extra_large” border_style=”none” border_width=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/3″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_separator top_spacing=”normal” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_service icon=”btconstruction_e90c” title=”Think blueprints” text=”COLLABORATIVELY ADMINISTRATE EMPOWERED MARKETS.” url=”” target=”_self” align=”inherit” size=”large” color_scheme=”” style=”borderless” shape=”circle” el_id=”” el_class=”” el_style=”margin-right: 1.66em; margin-left: 1.66em;”][/bt_bb_service][bt_bb_separator top_spacing=”medium” bottom_spacing=”medium” border_style=”solid” border_width=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_service icon=”btfurniture_e917″ title=”Furniture placing” text=”KEEPING YOUR EYE ON THE BALL WHILE PERFORMING A DEEP DIVE” url=”” target=”_self” align=”inherit” size=”large” color_scheme=”” style=”borderless” shape=”circle” el_id=”” el_class=”” el_style=”margin-right: 1.66em; margin-left: 1.66em;”][/bt_bb_service][bt_bb_separator top_spacing=”medium” bottom_spacing=”medium” border_style=”solid” border_width=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_service icon=”btfurniture_e918″ title=”Plants are important” text=”TAKING SEAMLESS KEY PERFORMANCE INDICATORS OFFLINE” url=”” target=”_self” align=”inherit” size=”large” color_scheme=”” style=”borderless” shape=”circle” el_id=”” el_class=”” el_style=”margin-right: 1.66em; margin-left: 1.66em;”][/bt_bb_service][/bt_bb_column][/bt_bb_row][bt_bb_row][bt_bb_column width=”1/1″][bt_bb_separator top_spacing=”large” bottom_spacing=”” border_style=”none” border_width=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_1200″ top_spacing=”large” bottom_spacing=”” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”” background_color=”” background_image=”” background_overlay=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_row][bt_bb_column width=”1/2″ align=”left” vertical_align=”middle” animation=”fade_in move_right” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”TURN A HOME INTO YOUR SPACE” headline=”CAM KẾT CỦA DEBA.VN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG” subheadline=”” html_tag=”h1″ size=”medium” align=”inherit” dash=”top” color_scheme=”” color=”” font=”inherit” font_size=”” font_weight=”” url=”” target=”_self” el_id=”” el_class=”” el_style=”” supertitle_position=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_text]

 • Thiết kế bao bì thực phẩm – sản phẩm… hoàn toàn sáng tạo & không trùng lặp
 • Đảm bảo về thời gian và tiến độ theo đúng như hợp đồng
 • Chỉnh sửa miễn phí kể cả sau khi thanh lý
 • Làm việc với đơn vị sản xuất bao bì của khách hàng để đảm bảo mẫu bao bì thực tế đúng như bản thiết kế.
 • Tư vấn về chất liệu, kỹ thuật in ấn, tối ưu chi phí sản xuất cho doanh nghiệp
 • Tư vấn miễn phí về bất cứ vấn đề gì khách hàng gặp phải khi sử dụng, in ấn bao bì.

[/bt_bb_text][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_button text=”QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN” icon=”” icon_position=”left” url=”#” target=”_self” align=”inherit” size=”small” color_scheme=”dark-accent-skin” style=”filled” width=”inline” shape=”inherit” el_id=”” el_class=”” el_style=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=””][/bt_bb_button][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/2″ align=”center” vertical_align=”top” animation=”fade_in” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_image image=”2665″ size=”full” shape=”square” align=”inherit” caption=”” url=”/main-demo/portfolio-grid-three-columns/portfolio-grid-four-columns/” target=”_self” hover_style=”simple” content_display=”show-on-hover” content_background_color=”#ffffff” content_background_opacity=”0.7″ el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_icon icon=”essential_e9f7″ text=”” url=”” target=”_self” align=”inherit” size=”large” color_scheme=”” style=”borderless” shape=”circle” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_icon][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”VIEW MORE OUF OUR” headline=”Projects” subheadline=”” html_tag=”h4″ size=”normal” align=”inherit” dash=”none” color_scheme=”” color=”” font=”inherit” font_size=”” font_weight=”” url=”” target=”_self” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_headline][/bt_bb_image][/bt_bb_column][/bt_bb_row][bt_bb_row][bt_bb_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_separator top_spacing=”large” bottom_spacing=”large” border_style=”solid” border_width=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][bt_bb_row][bt_bb_column width=”1/4″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in move_up” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_service icon=”btconstruction_e90c” title=”Step 1″ text=”Nghiên cứu định hướng sáng tạo” url=”” target=”_self” align=”inherit” size=”normal” color_scheme=”” style=”filled” shape=”circle” el_id=”” el_class=”” el_style=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=””][/bt_bb_service][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/4″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in move_up” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_service icon=”btfurniture_e90d” title=”Step 2″ text=”Phác thảo ý tưởng trên giấy” url=”” target=”_self” align=”inherit” size=”normal” color_scheme=”” style=”filled” shape=”circle” el_id=”” el_class=”” el_style=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=””][/bt_bb_service][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/4″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in move_up” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_service icon=”btfurniture_e919″ title=”Step 3″ text=”Thiết kế đồ họa trên máy tính” url=”” target=”_self” align=”inherit” size=”normal” color_scheme=”” style=”filled” shape=”circle” el_id=”” el_class=”” el_style=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=””][/bt_bb_service][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/4″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in move_up” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_service icon=”btfurniture_e918″ title=”Step 4″ text=”Tư vấn in ấn (dịch vụ sau thiết kế)” url=”” target=”_self” align=”inherit” size=”normal” color_scheme=”” style=”filled” shape=”circle” el_id=”” el_class=”” el_style=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=””][/bt_bb_service][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][bt_bb_row][bt_bb_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”wide” top_spacing=”normal” bottom_spacing=”” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”” background_color=”” background_image=”” background_overlay=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” lazy_load=”no” show_video_on_mobile=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=””][bt_bb_row][bt_bb_column width=”1/1″][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”” headline=”Dự án vừa thực hiện” subheadline=”” html_tag=”h3″ size=”normal” align=”center” dash=”top_bottom” color_scheme=”” color=”” font=”inherit” font_size=”” font_weight=”” url=”” target=”_self” el_id=”” el_class=”” el_style=”” supertitle_position=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=””][/bt_bb_headline][bt_bb_masonry_portfolio_tiles number=”8″ columns=”4″ gap=”no_gap” category=”logo,bao-bi,bang-hieu,nhan-dien-thuong-hieu” category_filter=”yes” format=”” show_excerpt=”show_excerpt” el_id=”” el_class=”” el_style=”” show_title=”show_title” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=””][/bt_bb_masonry_portfolio_tiles][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_1200″ top_spacing=”normal” bottom_spacing=”large” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”” background_color=”” background_image=”2131″ background_overlay=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” lazy_load=”yes” show_video_on_mobile=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=””][bt_bb_row][bt_bb_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”” headline=”Kiến thức hữu ích” subheadline=”” html_tag=”h3″ size=”normal” align=”inherit” dash=”top” color_scheme=”” color=”” font=”inherit” font_size=”” font_weight=”” url=”” target=”_self” el_id=”” el_class=”” el_style=”” supertitle_position=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”normal” bottom_spacing=”large” border_style=”none” border_width=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_latest_posts rows=”1″ columns=”3″ gap=”normal” category=”xu-huong,doanh-nghiep” target=”_self” image_shape=”square” show_category=”” show_date=”show_date” show_author=”show_author” show_comments=”show_comments” show_excerpt=”show_excerpt” el_id=”” el_class=”” el_style=”” lazy_load=”no” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=””][/bt_bb_latest_posts][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”wide” top_spacing=”” bottom_spacing=”” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”dark-skin” background_color=”#84abce” background_image=”2128″ background_overlay=”” parallax=”0.7″ parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_row column_gap=”0″ el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_column width=”1/2″ align=”left” vertical_align=”middle” animation=”fade_in move_right” padding=”normal” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” background_image=”” inner_background_image=””][bt_bb_google_maps api_key=”AIzaSyDVpkSRmlUuS4uA2IhokvFOoVzjRKCdeKE” zoom=”15″ height=”850px” custom_style=”WwogICAgewogICAgICAgICJmZWF0dXJlVHlwZSI6ICJhZG1pbmlzdHJhdGl2ZSIsCiAgICAgICAgImVsZW1lbnRUeXBlIjogImFsbCIsCiAgICAgICAgInN0eWxlcnMiOiBbCiAgICAgICAgICAgIHsKICAgICAgICAgICAgICAgICJ2aXNpYmlsaXR5IjogIm9uIgogICAgICAgICAgICB9LAogICAgICAgICAgICB7CiAgICAgICAgICAgICAgICAibGlnaHRuZXNzIjogMzMKICAgICAgICAgICAgfQogICAgICAgIF0KICAgIH0sCiAgICB7CiAgICAgICAgImZlYXR1cmVUeXBlIjogImxhbmRzY2FwZSIsCiAgICAgICAgImVsZW1lbnRUeXBlIjogImFsbCIsCiAgICAgICAgInN0eWxlcnMiOiBbCiAgICAgICAgICAgIHsKICAgICAgICAgICAgICAgICJjb2xvciI6ICIjZWFlNmRkIgogICAgICAgICAgICB9CiAgICAgICAgXQogICAgfSwKICAgIHsKICAgICAgICAiZmVhdHVyZVR5cGUiOiAicG9pLnBhcmsiLAogICAgICAgICJlbGVtZW50VHlwZSI6ICJnZW9tZXRyeSIsCiAgICAgICAgInN0eWxlcnMiOiBbCiAgICAgICAgICAgIHsKICAgICAgICAgICAgICAgICJjb2xvciI6ICIjYzVkYWM2IgogICAgICAgICAgICB9CiAgICAgICAgXQogICAgfSwKICAgIHsKICAgICAgICAiZmVhdHVyZVR5cGUiOiAicG9pLnBhcmsiLAogICAgICAgICJlbGVtZW50VHlwZSI6ICJsYWJlbHMiLAogICAgICAgICJzdHlsZXJzIjogWwogICAgICAgICAgICB7CiAgICAgICAgICAgICAgICAidmlzaWJpbGl0eSI6ICJvbiIKICAgICAgICAgICAgfSwKICAgICAgICAgICAgewogICAgICAgICAgICAgICAgImxpZ2h0bmVzcyI6IDIwCiAgICAgICAgICAgIH0KICAgICAgICBdCiAgICB9LAogICAgewogICAgICAgICJmZWF0dXJlVHlwZSI6ICJyb2FkIiwKICAgICAgICAiZWxlbWVudFR5cGUiOiAiYWxsIiwKICAgICAgICAic3R5bGVycyI6IFsKICAgICAgICAgICAgewogICAgICAgICAgICAgICAgImxpZ2h0bmVzcyI6IDIwCiAgICAgICAgICAgIH0KICAgICAgICBdCiAgICB9LAogICAgewogICAgICAgICJmZWF0dXJlVHlwZSI6ICJyb2FkLmhpZ2h3YXkiLAogICAgICAgICJlbGVtZW50VHlwZSI6ICJnZW9tZXRyeSIsCiAgICAgICAgInN0eWxlcnMiOiBbCiAgICAgICAgICAgIHsKICAgICAgICAgICAgICAgICJjb2xvciI6ICIjYzVjNmM2IgogICAgICAgICAgICB9CiAgICAgICAgXQogICAgfSwKICAgIHsKICAgICAgICAiZmVhdHVyZVR5cGUiOiAicm9hZC5hcnRlcmlhbCIsCiAgICAgICAgImVsZW1lbnRUeXBlIjogImdlb21ldHJ5IiwKICAgICAgICAic3R5bGVycyI6IFsKICAgICAgICAgICAgewogICAgICAgICAgICAgICAgImNvbG9yIjogIiNlNGQ3YzYiCiAgICAgICAgICAgIH0KICAgICAgICBdCiAgICB9LAogICAgewogICAgICAgICJmZWF0dXJlVHlwZSI6ICJyb2FkLmxvY2FsIiwKICAgICAgICAiZWxlbWVudFR5cGUiOiAiZ2VvbWV0cnkiLAogICAgICAgICJzdHlsZXJzIjogWwogICAgICAgICAgICB7CiAgICAgICAgICAgICAgICAiY29sb3IiOiAiI2ZiZmFmNyIKICAgICAgICAgICAgfQogICAgICAgIF0KICAgIH0sCiAgICB7CiAgICAgICAgImZlYXR1cmVUeXBlIjogIndhdGVyIiwKICAgICAgICAiZWxlbWVudFR5cGUiOiAiYWxsIiwKICAgICAgICAic3R5bGVycyI6IFsKICAgICAgICAgICAgewogICAgICAgICAgICAgICAgInZpc2liaWxpdHkiOiAib24iCiAgICAgICAgICAgIH0sCiAgICAgICAgICAgIHsKICAgICAgICAgICAgICAgICJjb2xvciI6ICIjNTc4YmI5IgogICAgICAgICAgICB9CiAgICAgICAgXQogICAgfQpd” center_map=”yes” el_id=”” el_class=”” el_style=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=””][bt_bb_google_maps_location latitude=”10.804070″ longitude=”106.717274″ icon=”3400″ el_id=”” el_class=”” el_style=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=””][/bt_bb_google_maps_location][/bt_bb_google_maps][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/2″ align=”left” vertical_align=”middle” animation=”fade_in move_left” padding=”normal” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” background_image=”” inner_background_image=””][bt_bb_row_inner column_gap=”0″ el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_column_inner width=”1/2″ align=”left” padding=”normal” vertical_align=”top” animation=”no_animation” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”padding-left: 40px; padding-right: 40px;” background_image=”” inner_background_image=””][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” el_id=”” el_class=”hidden-md hidden-lg” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”” headline=”Liên hệ chúng tôi” subheadline=”Quý khách có nhu cầu về thiết kế, in ấn và nhận diện thương hiệu. Hãy liên hệ chúng tôi ngay” html_tag=”h3″ size=”medium” align=”inherit” dash=”bottom” color_scheme=”” color=”” font=”inherit” font_size=”” font_weight=”” url=”” target=”_self” el_id=”” el_class=”” el_style=”” supertitle_position=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_service icon=”icon7stroke_e638″ title=”Địa chỉ” text=”81 Võ Oanh
Phường 25
Bình Thạnh” url=”” target=”_self” align=”inherit” size=”large” color_scheme=”” style=”borderless” shape=”circle” el_id=”” el_class=”” el_style=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=””][/bt_bb_service][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_service icon=”essential_ea22″ title=”Điện thoại” text=”+84 929729759
+84 935939189″ url=”” target=”_self” align=”inherit” size=”large” color_scheme=”” style=”borderless” shape=”circle” el_id=”” el_class=”” el_style=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=””][/bt_bb_service][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_service icon=”essential_e9e2″ title=”Email” text=”design.deba1@gmail.com
lmq@deba.vn” url=”” target=”_self” align=”inherit” size=”large” color_scheme=”” style=”borderless” shape=”circle” el_id=”” el_class=”” el_style=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=””][/bt_bb_service][bt_bb_separator top_spacing=”medium” bottom_spacing=”medium” border_style=”solid” border_width=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”” headline=”Nhận báo giá” subheadline=”Quý khách có thể nhập thông tin để có báo giá các hạng mục truyền thông ” html_tag=”h3″ size=”normal” align=”inherit” dash=”bottom” color_scheme=”” color=”” font=”inherit” font_size=”” font_weight=”” url=”” target=”_self” el_id=”” el_class=”” el_style=”” supertitle_position=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_button text=”Liên hệ” icon=”” icon_position=”left” url=”https://deba.vn/” target=”_self” align=”inherit” size=”small” color_scheme=”light-skin” style=”filled” width=”inline” shape=”inherit” el_id=”” el_class=”” el_style=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=””][/bt_bb_button][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” el_id=”” el_class=”hidden-md hidden-lg” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column_inner][bt_bb_column_inner width=”1/2″][/bt_bb_column_inner][/bt_bb_row_inner][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section]